5 de abril de 2012

a roda inmorredoira

(foto: carlos silva)

***

A RODA INMORREDOIRA

A imaxe xeométrica, forma unha circunferencia
da cor do viño con arrecendo a traza
É un pasado-presente cun sentido que xorde
nun illamento silandeiro na voz do ar
Na madeira errante, escribiuse a historia
da noite e do amencer, con letras perennes
nas árbores xenealóxicas
Pousada na pedra aínda resoa o son do carro
entre os camiños, aquelas sendas da nenez
xa perdidas no antonte
E roda na memoria un filme antigo
cor sepia, e chove un mar con doce invernos
nun zigzag temporal
A foto escacha en 100.000 partículas
redondas, figuras dun fotograma
que se nega a desaparecer...

rosanegraSem comentários:

Enviar um comentário